Dzisiaj jest

FORUM PRAWNE

Jak często zdarza się nieuzasadnione odebranie dziecka? Gdzie znaleźć pomoc?

Z informacji przekazanej przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wynika, że "nie ma dnia, by nie zgłosiła się do nich rodzina, której grozi odebranie dzieci".

Konferencja o rodzinieW czwartek 26 września w Warszawie odbędzie się konferencja, której jednym z celów jest omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania szkodliwych ideologii do szkół. Ponad.....

Prawa rodziców  – przewodnik do pobrania

W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać.....

Podstawy prawne działalności rad rodziców

O tym, jak bardzo ważne jest, żeby rodzice brali aktywny udział w działalności szkolnych rad rodziców pisaliśmy tutaj. Warto jednak wiedzieć, jak solidne podstawy prawne mają.....

Konferencja o rodzinie w Zakopanem

O roli rodziny chcą dyskutować rodzice, naukowcy, prawnicy i przedstawiciele Kościoła. Członkowie Związku Podhalan oraz Klubu im. Władysława Zamoyskiego organizują 7 czerwca w.....

Kiedy szkoła łamie prawa rodzica

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako.....

Prawo jest po naszej stronie


W Polsce rodzina jest pod ochroną prawną. Gwarantem jest najwyższej rangi akt prawny: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art. 18 stanowi: „Małżeństwo jako związek.....